سایت ساز

شرکت طراحی سایت تندیس در راستای نیاز جامعه به داشتن وب سایت ارزان قیمت و ساده اقدام به طراحی سیستم سایت ساز بدون استفاده از نرم افزارهای رایگان و آماده بی کیفیت نموده است. نسخه های مختلف سایت ساز فوق در حال تکمیل و ارائه است.

سایت شخصی من با نسخه سایت ساز شخصی (سایت ساز فاخته) طراحی شده است.