کتاب / اسلاید

  • بازاریابی اینترنتی به زبان ساده 
  • طریقت برنامه نویسی (ترجمه کتاب TAO of programming)
  • پیاده سازی موتور جستجوی فارسی (اسلایدهای سخنرانی در مرکز تحقیقات مخابرات از طرف انجمن انفورماتیک ایران - تیر 1391)
  • ثبت تصویر - Image Registration
  • الگوریتم های ساخت تصاویر موزاییک و ثبت تصویر
  • الگوریتم های گوگل (سخنرانی در مرکز تحقیقات مخابرات از طرف انجمن انفورماتیک ایران شهریور 1393)